Resource URI http://id.mvdavid.com/id/wahi/oahu/waianae/makua
sibling nanakuli ohikilolo waianae waianaekai waianaeuka kahanahaiki keaau keawaula lualualei makaha
quads trig n3 nq
triples ttl rdf xml rj json nt txt
modified 2017-01-11 09:18:49 -10:00
Description in named graph /id/ds
http://id.mvdavid.com/id/wahi/oahu/waianae/makua owl:sameAs https://id.mvdavid.com/id/wahi/oahu/waianae/makua
Description in named graph /id/ds/locus
/id/wahi/oahu/waianae/makua schema:containedIn /id/wahi/oahu/waianae
skos:broader
schema:url http://kipukadatabase.com/kipuka/Ahupuaa.aspx?o=694
foaf:page
rdf:type schema:Place
owl:sameAs geon:5850679/
foaf:isPrimaryTopicOf wehe:makua
rdf:type skos:Concept
schema:alternateName Ahupuaa Makua [@haw]
skos:altLabel
schema:name Ahupuaʻa Mākua [@haw]
skos:prefLabel
schema:alternateName Ahupua‘a Mākua [@haw]
skos:altLabel
/id/place/us/hi/zip/96792 schema:location /id/wahi/oahu/waianae/makua
/id/wahi/oahu/waianae skos:narrower /id/wahi/oahu/waianae/makua